Původ
– osteopatická technika. Zakladatel Jean-Pierre Barral.

Charakteristika
– manuální technika, která stimuluje normální mobilitu, tonus a vnitřní tkáňový pohyb orgánů a jejich pojivových tkání. Manipulace mají potenciál ovlivnit normální fyziologickou funkci jednotlivých orgánů a systémů, v rámci kterých fungují.

Vnitřní orgány mají vzájemně provázaný pohyb díky serózním membránám, které je obalují, a díky fasciím, vazům a ostatním tkáním, které je spojují s ostatními součástmi organismu. Jakýkoliv blok, fixace nebo adheze k jiné struktuře má za následek funkční poškození tohoto orgánu. Následná změna pohybu a polohy orgánu může způsobit signifikantní změny v samotném orgánu, tak přilehlých struktur.

Fyziologický pohyb orgánu má dvě komponenty:

  • viscerální mobilitu – pohyb orgánu v odpovědi na volní pohyb nebo na pohyb bránice při dýchání
  • viscerální motilitu – vlastní pohyb samotných orgánů kolem své osy.

Indikace
– orgánové dysfunkce bez vážnějších strukturálních změn, somato-viscerální symptomatika (vztahy vnitřních orgánů a pohybového aparátu), což je častá příčina bolestí zad, skoliosy, vadného držení těla apod., dále u pooperačních jizev a srůstů v břišní dutině, které jsou častou příčinou bolestí zad. Funkční ženská sterilita. Psycho – viscerální symptomatika (vztah psychiky a funkce vnitřních orgánů) emoce, stres.