Péči na našem pracovišti můžete čerpat na náklady veřejného zdravotního pojištění.

Smluvní vztahy máme s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – 207
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – 211
  • Revírní bratrská pokladna – zdravotní pojišťovna – 213

K individuální terapii plně hrazené zdravotní pojišťovnou Vás terapeut může přijmout pouze s platným předpisem typu FT (náhled FT), nikoli K (náhled K). Předpis FT Vám může předepsat Váš praktický lékař, případně lékař specialista, např. neurolog, ortoped, traumatolog, revmatolog či rehabilitační lékař.

Zdravotní pojišťovny s každým pracovištěm smluvně nastavují limity maximální úhrady za jedno rodné číslo na rok. Prakticky tedy, dle závažnosti Vašeho stavu a doporučení odesílajícího lékaře, lze na našem pracovišti čerpat péči na 1 – 2 předpisy typu FT za kalendářní rok. V případě, že trpíte chronickým onemocněním vyžadující permanentní intervenci fyzioterapeuta, případně máte-li zájem o preventivní péči na pracovišti Life Balance Clinic, a limit za kalendářní rok máte již vyčerpán, lze pokračovat v péči za přímou platbu.

Ceník fyzioterapie za přímou platbu:

Vstupní vyšetření + terapeutický plán, 50 min …… 1000 Kč

Terapie 30 min …………………………………………………………………. 500 Kč

Terapie 45 min …………………………………………………………………. 800 Kč

Kineziotaping …………………………………………………………………… 2 Kč/cm

Zvýhodněné balíčky:

5 terapií 30 min …………………………………………………………..…….. 2300 Kč

5 terapií 45 min …………………………………………………………………. 3700 Kč

10 terapií 30 min …………………………………..……………………..…… 4600 Kč

10 terapií 45 min ……………………………………………………………….. 7400 Kč

Storno podmínky:
Pokud se klient na smluvený termín nedostaví a neomluví se alespoň 24 hod předem, podmínkou dalšího objednání je doplacení neomluvené terapie v plné výši.

Upozorňujeme, že přijetí pacienta do péče fyzioterapeuta bez provedení řádného vyšetření lékařem je v současné době legislativně sporné. Fyzioterapeut nemá kompetenci indikovat objektivní vyšetření, která mimo jiné slouží k vyloučení závažných onemocnění. Cílem našeho pracoviště zcela rozhodně není distancovat se od lékařské péče, naopak, jedině cílená mezioborová spolupráce mezi zdravotníky může vést k maximálnímu snížení obtíží pacienta a jeho návratu do radostného života. Žádáme Vás proto, aby i v případě, že chcete započít na našem pracovišti léčbu na přímou platbu, jste konzultovali Váš stav s ošetřujícím lékařem.