Psychosomatika (slovo pochází ze starořečtiny, kde psyché znamená duše a soma tělo) pracuje se vztahy mezi tělesným stavem a psychickými a emocionálními složkami. Obecně lze trvdit, že cokoli se děje v našem těle, jakákoli nemoc, vždy je tento problém zastoupený ve všech rovinách lidské bytosti. Vše, co děláme, jak žijeme, pracujeme, myslíme, prožíváme má vždy dopad jak na fyzické tělo, tak na emoce a psychiku. Hierarchie je však taková, že prioritu hraje naše psychika, vytvářející emoce, které přímo ovlivňují naše vnitřní orgány a pohybový aparát. Tento proces je dokázaný neurofyziologický děj s jasnými pravidly, které lze diagnostikovat.

Pokud tedy použijeme při vyšetření a terapii holistický (celostní) přístup, můžeme o všech potížích mluvit jako o psychosomatických. Dříve toto označení dostávaly pouze nemoci, u kterých si západní medicína nedokázala vysvětlit racionální příčinu. Pro mne je toto pojetí širší a na všechny obtíže se dívám komplexně, psychosomaticky. Vždy je dobré zjistit příčinu obtíží. Ať už je příčina obtíží na kterékoli úrovni, vždy jsou ovlivněny i všechny ostatní úrovně.

Člověka chápu jako celistvou spirituální bytost projevenou ve fyzickém těle.