Při léčbě kombinuji znalosti z fyzioterapie, osteopatie, východní medicíny a dalších technik, které vedou tělo i mysl do rovnováhy, která je podmínkou pro stav, kterému říkáme zdraví.

Balance – rovnováha, je nutná nejen v našem pohybovém aparátu, ale i ve funkci vnitřních orgánů, řídících centrech, ve vztazích s naším okolím, rodinou a přírodou.

Terapeut se spolu s klientem snaží diagnostikovat a napravovat místa, která jsou v nerovnováze a způsobují obtíže jak na úrovni pohybového aparátu, tak ve vnitřních orgánech, tak i na úrovni psychiky. Vždy jde o propojení všech těchto úrovní, i když se obtíže subjektivně projevují jen na některé z nich.

Nejčastěji je použita kombinace fyzioterapie (na úrovni pohybového aparátu), viscerální manipulace (na úrovni vnitřních orgánů), kraniosakrální terapie a Somatic Experiencing ® (na úrovni řízení celého organismu).

Pomocí těchto technik se snažím spolu s klientem diagnostikovat tzv. primární příčinu problému. Primární příčina často není vnímána jako subjektivní zdroj nynějších obtíží. Nynější obtíže klienta jsou často následky dřívějších traumat (fyzických, psychických), nemocí, vývojových poruch, stresu, chybné životosprávy (strava, pitný režim, alkohol, kouření a další návykové látky), chybných pracovních stereotypů, nadměrného přetížení ve sportu apod.

Po diagnostice primární příčiny je pro klienta sestaven terapeutický program, který je zaměřen na odstranění příčiny obtíží a eliminaci jejich následků. Terapie a další doporučení tedy může být u různých jedinců velmi rozdílná. Zejména ve výběru jednotlivých technik, frekvence terapie a celkové délky léčby.