Jsme ambulantní pracoviště zaměřené na individuální fyzioterapii

Nabízíme techniky:

  • techniky měkkých tkání (21413)
  • mobilizace páteře a periferních kloubů (21415)
  • léčebná tělesná výchova na nerofyziologickém podkladě (21221)
  • léčebná tělesná výchova individuální – analytické metody (21225)
  • léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik (21215)
  • fyzikální terapie II – elektroléčba, ultrazvuk (21113)
  • fyzikální terapie IV – kombinovaná terapie elektoléčba + ultrazvuk, elektrostimulace (21117)
  • komplexní kineziologické vyšetření (21001)
  • kontrolní kineziologické vyšetření (21003)