Mgr. MIROSLAVA MARKOVÁ – fyzioterapie (nyní mateřská dovolená)

Profil:

  • diplomovaný fyzioterapeut, Katedra fyzioterapie FTK, Univerzita Palackého Olomouc, 2008
  • v ambulantní praxi od 2008
  • kraniosakrální terapie, Dr. Giovanni Conchin, 2009
  • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému – měkké a mobilizační techniky, MUDr. J. Poděbradský, Mgr. R. Poděbradská, Ph.D., 2011
  • senzomotorická stimulace, PhDr. A. Herbenová, 2012
  • fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu, PhDr. I. Palaščáková Špringrová, Ph.D., 2013
  • proprioceptivní neuromuskulární facilitace – PNF, Mgr. P. Bastlová, Ph.D., 2015

MARTINA SLAVÍKOVÁ – fyzioterapie

Profil: