Mgr. PETRA HRADILOVÁ – fyzioterapie

Studium:

 • 2010 – 2013 Fakulta zdravotních věd, Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářské studium, obor fyzioterapie a léčebná rehabilitace
 • 2013 – 2015 Lékařská fakulta, Ostavská univerzita v Ostravě, magisterské studium fyzioterapie, obor fyzioterapie a léčebná rehabilitace
 • 2016 – dosud – Fakulta tělesné kultury, katedra fyzioterapie, Univerzita Palackého v Olomouci, doktorské studium

Odborné kurzy:

 • Měkké a mobilizační techniky, 2014
 • Medical Taping Concept, 2015
 • Bazální posturální programy a podprogramy , 2017
 • Jóga v rehabilitaci, 2017
 • NEURAC 1, 2019

Bc. et Mgr. MILUŠE BAKALOVÁ – fyzioterapie

Profil:

 • učitelství TV-M, FTK UP Olomouc (1997-2003)
 • fyzioterapie, FTK UP Olomouc (2002-2007)
 • masér dorosteneckých kategorií SK Sigma Olomouc (1999-2006)
 • fyzioterapeut juniorské reprezentace Českého svazu kaniostů – vodní slalom (2006-2012)
 • lektorka plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku Aquacentra Delfínek Olomouc (2009-2012)
 • lektorka pilates (2010-nyní)
 • lektorka spirální stabilizace (2016-nyni)
 • fyzioterapeut Českého svazu házené – reprezentace dorostenek (2016-nyní)

Odborné kurzy:

 • Bodová myofasciální technika – základní stupeň (lektoři M. Beran, J. Francl) 2005
 • Dornova metoda a Breussova masáž – základní stupeň (lektoři MgA. Z. Lehrmannová, J. Púry) 2008
 • Míčková facilitace pro fyzioterapeuty (lektorka Z. Jebavá – autorka metody) 2013
 • Kineziotejping (lektorka A. Velíšková) 2014
 • SM-systém – spirální stabilizace (Mgr. A. Kling, Mgr. M. Morávek) 2015
 • Instruktor kondiční chůze se zaměřením na Nordic Walking (lektor Mgr. J. Bartošík) 2015
 • MTF RockPods & RockFloss (baňkování a flossing, RockTape – lektor Mgr.& Bc. Jaroslav Zeman) 2020
 • MTF Blades (mobilizace měkkých tkání, RockTape – lektor Mgr.& Bc. Jaroslav Zeman) 2021
 • Spiraldynamik® Basic Med (lektor Lenka Kazmarová – Expertin Spiraldynamik®) 2021
 • Spiraldynamik® Intermediate – Fyziopedagogika, Oborová didaktika (lektor Lenka Kazmarová – Expertin Spiraldynamik®) 2022
 • Spiraldynamik® Intermediate Specific Terapie – Akutní bolest (lektor Christian Heel – Expert Spiraldynamik®) 2022
 • Diploma Level Intermediate MED 2022
 • Bosá chůze a běh z pohledu fyzioterapeuta (lektor Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.) 2022
 • Diagnostika a funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (lektor Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.) 2022
 • Diagnostika a funkce dětské nohy nohy z pohledu vývojové kineziologie (lektor Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.) 2022
 • Fascial Manipulation(R) / Stecco(R) – Level I (fasciální manipulace, lektoři Julie Ann Day, PT a Lorenzo Copetti, PT, Rehaeduca) 2022
 • MTF Tejpování Basic & Performance (kineziologické tejpování pružnými tejpy, RockTape – lektor Mgr.& Bc. Jaroslav Zeman) 2022

Mgr. HANA HORVÁTOVÁ – fyzioterapie

Studium:

 • Fyzioterapie, FTK UP, bakalářské studium, 2016 – 2019
 • Fyzioterapie, FTK UP, magisterské studium, 2019 – 2022

Odborné kurzy:

 • Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pletence pánevního, Fyziokurzy, 2022
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu, Fyziokurzy, 2021
 • Diagnostika a terapie hlezenního kloubu a chodidla, Fyziokurzy, 2021
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu, Fyziokurzy, 2020
 • Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques, Kinesio University, 2019

Mgr. JIŘÍ HERBERT PROCHÁZKA – fyzioterapie

 • externí spolupracovník – detašované pracoviště Horní Lán 10A, Olomouc ( http://www.ifyzio.cz )