Původ
Nejstarší písemné lékařské záznamy z oblasti Číny jsou asi 3000 let staré, ale ústním podáním se předávaly mnohem dříve.

Charakteristika
Jde o ucelený diagnostický a terapeutický systém, který má své základy v taoistické filozofii . Léčba jde charakterizovat překladem stati jednoho ze starých textů : „ Mudrcovo léčení je takovéto: je nutné znát princip jin-jangu nebes a země i zákonitosti chodu čtyř ročních období, vztahy mezi pěti orgány cang a šesti orgány fu, vztah samičího (jin) a samčího (jang), povrchu a nitra, dále je třeba znát všechno podstatné z léčby jehlami a požehováním, kamennými jehlami a bylinami, zkoumat životní styl člověka, ovládat zásady diagnostiky a léčení, rozumět vlivu fyzické kondice na vznik onemocnění, brát v úvahu věk pacienta i jeho povahu, jestli je odvážnější, anebo spíše bojácnější. Potom je třeba zjišťovat, ke které části těla nemoc náleží, aby bylo rozlišeno místo jejího původu, a všechny získané údaje je nutno posuzovat i s ohledem na roční dobu a stav pulzu. Vyšetření musí být takto dokonalé!“ (Su-wen r.1258)
Největším přínosem je celostní přístup k pojímání člověka. Člověk je chápán jakoby buňka v organismu vesmíru, která je s ním spojená a podléhá stejným zákonům, jako vesmír celý a tatáž jednotka pak platí i uvnitř lidského těla, kde jednotlivé jeho části jsou spojeny v jeden vzájemně propojený a ovlivňující se celek.
Při diagnostice a terapii nejčastěji používám principů svalově fasciových drah, které přísluší jednotlivým meridiánům. Tyto dráhy vysvětlují souvislosti svalových řetězců a smyček známých z kineziologie. Jednotlivé dráhy mají vazby k jednotlivým vnitřním orgánům a také příslušným emocím.