Ve své psychosomatické práci využívám také učení Genových klíčů Richarda Rudda, jež zde v Čechách může být díky mé partnerce Markétě Doubravské, která knihu se svým týmem přeložila a s podporou přátel vydala.

Co jsou Genové klíče:

  • jsou souborem 64 základních aspektů existence a jejich vyššího smyslu v evoluci lidstva i každého jednotlivce. Je to tzv. 64 bitový matrix (matrice). Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I-ťingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako Genové klíče.
  • jsou holografickým vesmírným řádem. Provádí skrze všechny existující archetypy, přičemž na každý nahlíží z různých úrovní lidského vědomí.
  • jsou nejen praktickým pohledem na naše každodenní životy a lidské chování, ale i na vývoj vesmírného vědomí jako celku.
  • ukazují extrémní polarity jednotlivých lidských aspektů a možnost jejich harmonizace – tedy nalezení rovnováhy mezi nimi.
  • slučují různé přístupy k jedné jediné pravdě. Jinými slovy ukazují, že každá věc se stává tím, jaký úhel pohledu zvolíme. Nabízí přístup jak vědy,matematiky a geometrie – tedy logický a lineární, tak přístup archetypální, mystický, intuitivní a náboženský.
  • jsou specifickým jazykem světla, který proniká přes limitovanou lidskou mysl k hlubším vrstvám nevědomých i vědomých strachů blokujících náš skutečný potenciál. Je to jazyk, ve kterém nejde o slova samotná, ale o frekvenci (vibrace), jinak řečeno o to, co je za slovy. Je jazykem, který boří struktury naší logické mysli i přesto, že proniká do našeho vědomí přes mysl samotnou. Genové klíče nás vedou do hlubších vrstev bytí, kde mizí logika a snaha něčemu porozumět. Jedná se o skutečné pochopení, které může velmi mocně posunout frekvence našeho vědomí.

Struktura Genových klíčů:

64 genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování.

Každý ze 64 genových klíčů je prezentován klíčovými slovy představujícími spektrum vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů.

Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍN, DAR a SIDDHI.
Spektrum vědomí je váš osobní genetický programovací jazyk. Podle toho, jakým způsobem použijete tato slova a jejich význam ve svém životě, tak budou deprogramovat nebo nově programovat vaše geny vyššími příjemnějšími frekvencemi elektromagnetických signálů. Cílem Genových klíčů je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí – vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi – dary a siddhi.

Více nformací o genových klíčích najdete na www.genoveklice.cz.

Kniha Genové kléče

Zájemci o knihu si ji mohou objednat u Ing. Markéty Doubravské na jejích stránkách, nebo si ji můžete také zakoupit v mé ordinaci.