Původ
– obor tzv. západní medicíny, zabývající léčbou pohybového aparátu člověka. Jeden z nejmladších a také nejrychleji se vyvíjejících oborů moderní medicíny. Počátky má v ošetřovatelství, ale razantní změna ve vývoji oboru nastává až ve druhé polovině 20. století, kdy se při diagnostice a léčbě využívají poznatky dalších oborů medicíny (neurologie, ortopedie, biomechaniky atd.). Pohybový aparát se začíná sledovat z hlediska jeho vývoje (vývojová kineziologie) a možných poruch při tomto vývoji, které jsou příčinou dalších obtíží v pozdějším věku.

Charakteristika
– jeden z mála oborů západní medicíny, který se zabýva lidským organismem jako celkem a ne jen jeho částí, jako mnoho dalších klinických oborů.

Diagnostika
– anamnéza, celkový kineziologický rozbor

Terapie

 • manuální techniky na měkké tkáně
  • svaly, facie, vazivo
  • mobilizace a manipulace kloubů
  • reflexní techniky
 • pohybová terapie
 • fyzikální terapie
  • elektroléčba
  • sonoterapie (ultrazvuk)
  • termoterapie
  • fototerapie
  • hydroterapie

Indikace
– poruchy pohybového aparátu všeobecně, ať už jde o bolest, omezení hybnosti, poúrazový stav, vývojovou vadu apod..